Projecte

Des de 2015

 

 

El Què? Com? Qui?

Per què? del projecte Bonatinta

El projecte Bonatinta neix l’any 2015 fruit de la inquietud creativa i de la necessitat per rememorar antics oficis tèxtils i reivindicar l’ús de colorants no tòxics i l’ús de fibres tèxtils naturals seguint uns criteris ètics, socials i mediambientals.

Neix amb moltes ganes d’elaborar un producte de qualitat, especial, natural, saludable i solidari.

Objectius i principis 

Recuperar els oficis tèxtils. En el taller de Bonatinta treballem els diversos oficis que intervenen en la creació d’un estampat, el dibuixant, el gravador de motlles, el colorista, el tinturer i l’estampador.

Recuperar receptes naturals i saludables.   La cuina de colors del taller Bonatinta preten recuperar els colorants d’origen natural, formulacions i tècniques antigues.

Utilitza tints i pastes de color lliures de materials tòxics que puguin perjudicar la nostra salut o contaminar el medi ambient. S’obtenen teixits saludables al contacte de la pell.

Productes solidaris. Bonatinta col·labora amb el seu granet de sorra i fa solidari el seu producte. Realitza aportacions econòmiques a organismes d’ajut mediambiental o social, des del 2015 a ACNUR, l’Agència de la ONU per als Refugiats. Al 2019 inicia la seva col·laboració amb Metges del món Catalunya.

Orígens de Bonatinta

Les arrels del taller s’originen gràcies a una formació en gravat, estampació i tècniques artístiques, a una llarga trajectòria laboral en el sector industrial i digital de l’estampació tèxtil i als coneixements en gestió del patrimoni tèxtil català.

Sorgeixien diferents estils d’iconografia en la col·lecció d’estampats Bonatinta, dibuixos i textures inspirats en la natura, els paisatges, l’imaginari i grafisme infantils, i especialment els motius d’indianes,  dibuixos vegetals i florals dels primers estampats introduïts al segle XVII a Europa.

 

 

“Els meus agraïments a tots els meus mestres pels coneixements transmesos,  dones i homes, persones amigues, artesanes, artistes, coloristes de fàbriques, gravadors, estampadors, dissenyadors”

“Observar la natura i els seus colors ens inspira i transmet pau, llavors el temps s’atura i s’obre el cor”

Mònica Dòria