L’estampació tèxtil

Disseny, color, teixit, gravat i estampació

 

 

Motlles de fusta

L’estampació tèxtil

En l’acció d’estampar es realitza una emprempta d’una imatge posicionada o motiu repetit, que prèviament ha estat gravada en un motlle o cilindre, sobre una superfície adientment preparada.

Les tècniques i materials emprats al llarg de la història i la geografia són múltiples. Des dels anells signatoris usats pels cònsols i emperadors de l’imperi Romà o els segells utilitzats sobre cera calenta per lacrar la correspondència, així com marques o dibuixos estampats sobre objectes de ceràmica, de vidre, de cuir i de paper, emprant tècniques de gravat com la xilografia, la serigrafia i les reserves entre d’altres.

Col·lecció Indianes "Indianes 1"

Apunts de tècnica

La cuina de colors

La “cuina de colors” o “quarto de colors” és el nom que se li donava a la secció de les fàbriques tèxtils on es preparaven els tints i les pastes de color per estampar. Era un lloc important dins la fàbrica, els colors havien de ser bonics, reproduïbles i resistir a la llum i les rentades, d’això en gran part en depenia l’èxit de la fàbrica. El colorista i químic de cada fàbrica guardava recelosament els seus llibres de receptes de colors, anomenats formularis.

La cuina de colors del taller Bonatinta preten recuperar els colorants d’origen natural, formulacions i tècniques antigues i a la vegada, rememorar els oficis artesans que intervenen en la decoració de teixits.

Bon teint”

“Entre el 1760 i 1785 tots els teixits estampats francesos havien de portar estampat al cap i al final de la peça el nom de la manufactura i Bon teint si l’estampat era sòlid i Petit teint, si no ho era”. (Rosa M. Martín, 2007).

La paraula Bon teint ha servit d’inspiració  per al nom del nostre taller Bonatinta.

Col·lecció Indianes "Indianes 2". Manteleries, individuals, camins de taula, ...

Apunts d’història

Als segles XVII i XVIII els teixits multicolor estampats sobre cotó arribaren a Europa. “Els vaixells de la Xina i l’Índia que feien escala a Manila i a Acapulco (territoris de la corona espanyola), començaren a subministrar unes teles estampades i pintades a mà que reproduien la flora i fauna d’aquelles latituds.

Eren uns teixits multicolor que van fascinar, no només la clientela més selecta i amb grans recursos econòmics,sinó que els mateixos fabricants es van interessar, també, en les qüestions tècniques.” (M. Teresa Canals, 2007).

Tota aquesta activitat va crear els coneixements tècnics, la capitalització, el sistema de valors i l’hàbit del treball que feu arrelar en el segle XIX, el sistema de la fàbrica. La indústria d’indianes del segle XVIII és el precedent de la indústria tèxtil europea.

A Catalunya, les fàbriques d’estampació d’indianes de Barcelona també van tenir un paper rellevant i a finals del segle XVIII esdevingueren grans productores de teixits estampats.

Patrimoni Museus d’estampació

Al municipi de Premià de Mar es pot visitar el MEP, Museu de l’Estampació de Premià de Mar, que forma part del Sistema Territorial de Museus de Ciència i Tècnica de Catalunya, mNactec, i mostra un recorregut per l’estampació tèxtil a Catalunya i Europa des dels seus inicis al s. XVIII fins l’actualitat. La seva temàtica especialitzada permet fer un discurs tangencial, de manera que es poden tractar temes de ciència, tècnica, història i art.