La “cuina de colors” o “quarto de colors” és el nom que se li donava a la secció de les fàbriques tèxtils on es preparaven els tints i les pastes de color per estampar. Era un lloc important dins la fàbrica, els colors havien de ser bonics, reproduïbles i resistir a la llum i les rentades, d’això en gran part en depenia l’èxit de la fàbrica. El colorista i químic de cada fàbrica guardava recelosament els seus llibres de receptes de colors, anomenats formularis.

taller-bonatinta

Taller Bonatinta

La cuina de colors del taller Bonatinta preten recuperar els colorants d’origen natural, formulacions i tècniques antigues i a la vegada, rememorar els oficis artesans que intervenen en la decoració de teixits.

Utilitza tints i pastes de color lliures de materials tòxics que puguin perjudicar la nostra salut o contaminar el medi ambient.