Estampats Bonatinta participa en algunes fires d’artesania amb articles elaborats amb tints naturals  i les seves col·leccions d’estampats: Fira d’artesans tèxtils a la Plaça del Museu de l’Estampació de Premià de Mar (novembre). Fira de Nadal de Premià de Dalt (desembre).

Fira d’artesans tèxtils de Premià de Mar
93 752 91 97  · museu@premiademar.cat  ·  museuestampacio.org
Fira de Nadal de Premià de Dalt
93 693 15 90  ·  prmd.ocupacio@premiadedalt.cat