agosto 2016

La cuina de colors de Bonatinta

La “cuina de colors” o “quarto de colors” és el nom que se li donava a la secció de les fàbriques tèxtils on es preparaven els tints i les pastes de color per estampar. Era un lloc important dins la fàbrica, els colors havien de ser bonics, reproduïbles i resistir a la llum i les rentades, d’això en gran part en depenia l’èxit de la fàbrica. El colorista i químic

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.